Teez.sk – štýlová kvalita | samolepky, tričká, obrazy

Kontakt

Prevádzkovateľom online obchodu teez.sk je:

Signus, s.r.o.
Slnečná 9
900 45 Malinovo
Slovenská republika
IČO: 44 041 438
DIČ: 2022583310
IČ DPH: SK2022583310
Zapísaná: Oddiel Sro, Vložka č. 51039/B

Tel.: 00421 903 146 013 (v pracovných dňoch medzi 10:00 – 18:00)
Kontaktná osoba: Martin Gregor
e-mail: shop@signus.sk

Miesto pre osobný odber:
Signus, s.r.o.
Račianska 78 (Nová Cvernovka)
5 poschodie
831 02 Bratislava
Slovenská republika

Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Bankové spojenie SR – EUR:
Názov účtu: Signus, s.r.o.
Číslo účtu: 2625184283
Názov banky: TATRA BANKA, a.s.
Kód banky: 1100
IBAN / SWIFT: SK9011000000002625184283 / TATRSKBX
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo objednávky

Bankové spojenie SK – EUR:
Názov účtu: Signus, s.r.o.
Číslo účtu: 2200764186
Názov banky: Fio banka, a.s.
Kód banky: 8330
IBAN / SWIFT: SK2983300000002200764186 / FIOZSKBAXXX
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo objednávky

Bankové spojenie CZ – CZK:
Názov účtu: Signus, s.r.o.
Číslo účtu: 2300360445
Názov banky: Fio banka, a.s.
Kód banky: 8330
IBAN / SWIFT: SK2683300000002300360445 / FIOZSKBAXXX
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo objednávky